1. Skorzystanie z oferty masaży jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji przez klienta droga telefoniczną lub internetową. Podczas rezerwacji wskazane jest podanie usługi, jaka ma być wykonana.
 2. W Salonie nie wykonuje się masaży erotycznych ani takich, które mają na celu podniecenie. Proszę nie nazywać takich masaży relaksacyjnymi.
 3. Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) mogą korzystać z masaży za zgodą rodziców i przy ich obecności.
 4. Personel zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego masażu przed wcześniej wyznaczonym terminem z powodu wypadków losowych lub choroby personelu.
 5. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania masażu jeśli spotka się z nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, zachowaniem klienta.
 6. W gabinecie należy dostosować się do poleceń obsługi.
 7. Na teren salonu nie mają wstępu osoby nietrzeźwe oraz osoby pod wpływem substancji pobudzających lub odurzających.
 8. Pracownicy gabinetu zobowiązani są do poszanowania godności i prywatności Klienta.
 9. Sprzętu i wyposażenia gabinetu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami personelu. Salon nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń znajdujących się w gabinecie bez zgody obsługi. Zabrania się wynoszenia wyposażenia gabinetu poza jego obszar.
 10. Każdy Klient zobowiązany jest przy pierwszej wizycie przed rozpoczęciem zabiegu do wypełnienia Karty Klienta, na której umieszcza swoje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy) oraz zapisuje wszystkie dolegliwości i schorzenia (o ile występują). W przypadku nie udzielenia pełnych informacji odnośnie swojego stanu zdrowia, klient zwalnia salon z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika salonu o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (podczas kolejnych wizyt). W szczególnych przypadkach masażysta ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu (np. ciąża zagrożona, nowotwór, tętniak).
 11. W przypadku spóźnienia się na wizytę przez klienta pracownik gabinetu ma prawo skrócić czas wizyty, jeśli inaczej skutkowałoby to opóźnieniem w zabiegach dla kolejnych klientów.
 12. Salon zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.